Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 9

  • Hôm nay 557

  • Tổng 7.459.776

Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

10:49, Thứ Ba, 3-1-2023

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Thực hiện Kế hoạch số 57-KH/ĐUK ngày 29/11/2022 của Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh và Kế hoạch số 296-KH/ĐU ngày 02/12/2022 của Đảng ủy Sở Tư pháp, ngày 29/12/2022, Đảng ủy Sở Tư pháp tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII cho đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong toàn Đảng bộ.

Description: C:\Users\DELL\Desktop\NĂM 2023\IMG_6540.JPG

Đồng chí Trương Quang Sáng - Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Sở Tư pháp phát biểu khai mạc Hội nghị

Tại Hội nghị, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong toàn Đảng bộ Sở Tư pháp được nghe đồng chí Trần Ngọc Thăng - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh báo cáo Nghị quyết số 28-NQ/TW ngày 17/11/2022 Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về "Tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, cầm quyền của Đảng đối với hệ thống chính trị trong giai đoạn mới" và định hướng nghiên cứu Kết luận số 45-KL/TW ngày 17/11/2022 Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về Định hướng Quy hoạch tổng thể quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050; đồng chí Trần Thanh Hải - Ủy viên BTV, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh truyền đạt Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 9/11/2022 Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về "Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới"; Nghị quyết số 29-NQ/TW ngày 17/11/2022 Hội nghị lần thứ 6 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII về "Tiếp tục đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045".

Description: C:\Users\DELL\Desktop\NĂM 2023\IMG_6546.JPG

Đồng chí Trần Ngọc Thăng - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh báo cáo tại Hội nghị