Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 10

  • Hôm nay 130

  • Tổng 7.459.349

Danh sách tổ chức, người thực hiện trợ giúp pháp lý

8:48, Thứ Hai, 12-7-2021

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Thực hiện Kế hoạch số 183/KH-UBND ngày 03/02/2021 của UBND tỉnh và Kế hoạch số 69/KH-TTTGPL 23/02/2021 của Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước (Trung tâm) về việc triển khai chính sách trợ giúp pháp lý (TGPL) cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính năm 2021 trên địa bàn tỉnh Quảng Bình, nhằm tạo thuận lợi cho các tổ chức của người khuyết tật, tổ chức vì người khuyết tật, UBND các xã, phường, thị trấn trong việc hướng dẫn, giới thiệu người khuyết tật có khó khăn về tài chính tiếp cận và sử dụng dịch vụ pháp lý miễn phí, Trung tâm cung cấp danh sách tổ chức, người thực hiện TGPL thuộc Trung tâm.

 
I. TỔ CHỨC THỰC HIỆN TGPL
STT
Tên tổ chức
Địa chỉ
Điện thoại
liên lạc
1
Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước tỉnh Quảng Bình
Số 117, đường Lý Thường Kiệt, TP Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.
0232.3841046
0232.3828287
2
Chi nhánh TGPL số 1
UBND huyện Tuyên Hóa -  Tiểu khu 2, Thị trấn Đồng Lê, huyện Tuyên Hóa.
0232.3683123
3
Chi nhánh TGPL số 2
Khu phố 1, Phường Ba Đồn, Thị xã Ba Đồn.
0232.3516600
4
Chi nhánh TGPL số 3
Tổ dân phố Phong Giang, Thị trấn Kiến Giang, huyện Lệ Thủy.
0232.3882169
 
II. TRỢ GIÚP VIÊN PHÁP LÝ     
- Tại Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước
STT
Họ và tên
Năm bổ nhiệm chức danh
Trợ giúp viên pháp lý
Điện thoại
1
Phan Thị Bích Thủy
Năm 2007
0903550665
2
Nguyễn Bá Thành
Năm 2011
0915388733
3
Lê Thanh Hà
Năm 2011
0915387848
4
Phan Trọng Hùng
Năm 2011
0914122202
5
Trần Văn Lai
Năm 2011
0904050269
6
Bùi Thị Xuân
Năm 2011
0982843172
7
Trần Thị An
Năm 2013
0901970097
8
Lê Hoàng Anh
Năm 2017
0934811369
9
Nguyễn Thị Hương Thủy
Năm 2017
0905048638
-      Tại Chi nhánh TGPL số 1
1.
Hoàng Khắc Chinh
Năm 2011
0963181567
-      Tại Chi nhánh TGPL số 2
1
Hà Nhật Lâm
Năm 2014
0946635687
2
Nguyễn Thị Diệu Linh
Năm 2017
0968201357
 Tại Chi nhánh TGPL số 3
1
Hoàng Minh Tiến
Năm 2013
0906424286
III. LUẬT SƯ KÝ HỢP ĐỒNG VỚI TRUNG TÂM TGPL NHÀ NƯỚC.
STT
Họ và tên
Nơi công tác
Điện thoại
1
Hồ Lý Hải
Văn phòng Luật sư Hồ Lý Hải. Xã An Ninh, huyện Quảng Ninh.
0912515290
2
Dương Thị Thúy Hòa
Văn phòng Luật sư Minh Giang. Số 07, đường Hà Văn Cách, TP. Đồng Hới.
0905626735
3
Vũ Xuân Hải
Công ty Luật Đông Dương. Số 85, đường Tôn Thất Tùng, TP Đồng Hới.
0905837792
 
Nguồn: Công văn số 247/TTTgPL-PTCS

Các tin khác