Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 9

  • Hôm nay 158

  • Tổng 7.459.377

Tiếp tục nâng cao hiểu biết về pháp luật cho người khuyết tật

16:42, Thứ Tư, 27-1-2021

Xem với cỡ chữ : A- A A+
Thời gian qua, hoạt động trợ giúp pháp lý (TGPL) cho người khuyết tật trên địa bàn tỉnh đã đạt được những kết quả đáng ghi nhận, chất lượng vụ việc TGPL ngày càng được nâng cao, đáp ứng nhu cầu được TGPL của người khuyết tật, góp phần giúp người khuyết tật nâng cao hiểu biết về pháp luật để từ đó có thể tự bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình.  

Nhận thấy trợ giúp pháp lý cho người thuộc diện được trợ giúp pháp lý, nhất là người khuyết tật có khó khăn về tài chính là một trong những chủ trương hợp lòng dân, mang tính nhân đạo sâu sắc, thời gian qua, Sở Tư pháp đã chỉ đạo Trung tâm TGPL Nhà nước chủ động phối hợp với các cơ quan, ban, ngành, địa phương có liên quan, các tổ chức của người khuyết tật và tổ chức vì người khuyết tật (Hội Bảo trợ Người tàn tật và Trẻ mồ côi tỉnh, Hội Vì sự phát triển của người khuyết tật tỉnh, Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi các huyện, thị xã, thành phố, các Câu lạc bộ Người khuyết tật cấp xã...) triển khai các hoạt động TGPL cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính ở cơ sở, vùng sâu, vùng xa, vùng đồng bào đồng bào dân tộc thiểu số, vùng bãi ngang ven biển... Năm 2020, các đơn vị đã thực hiện TGPL hoàn thành 171 vụ việc cho 171 người người thuộc diện được TGPL, trong đó có 10 vụ việc TGPL cho 10 người khuyết tật có khó khăn về tài chính; tổ chức 05 hội nghị truyền thông pháp luật về TGPL cho người khuyết tật với sự tham gia của 403 lượt người là thành viên Câu lạc bộ Người khuyết tật xã.
Bên cạnh đó, Trung tâm TGPL Nhà nước cũng tổ chức hội nghị truyền thông pháp luật về Luật TGPL năm 2017 và các văn bản liên quan tại 75 xã (trong đó 63 điểm là thôn, bản, xã nghèo, đặc biệt khó khăn và 12 xã không thuộc xã nghèo) cho hơn 3.035 lượt người tham gia, trong đó có nhiều đối tượng là người khuyết tật; cấp phát miễn phí nhiều tờ rơi, tờ gấp, sách bỏ túi pháp luật cho người dân; lắp đặt Bảng thông tin, Hộp tin về TGPL tại 100% trụ sở các tổ chức Hội Người khuyết tật và cơ sở bảo trợ xã hội trên địa bàn 08 huyện, thị xã, thành phố; lắp đặt mới 47 Bảng thông tin, 43 Hộp tin về TGPL tại trụ sở các cơ quan tiến hành tố tụng, trại tạm giam, nhà giam giữ và Viện Kiểm sát quân sự khu vực 43, Quân khu IV; thường xuyên kiểm tra, theo dõi để kịp thời thay thế các Bảng thông tin, Hộp tin về TGPL đã bị hư hỏng, cung cấp tài liệu pháp luật đầy đủ tại các Hộp tin về TGPL; cung cấp danh sách, số điện thoại của Trợ giúp viên pháp lý, luật sư ký hợp đồng với Trung tâm TGPL Nhà nước cho các cơ quan tiến hành tố tụng, cơ sở giam giữ và trại giam, UBND các xã, phường, thị trấn nơi có người khuyết tật, Hội Người khuyết tật và trẻ mồ côi, các cơ sở bảo trợ xã hội...; biên soạn, in ấn và phát hành 15.000 sách pháp luật bỏ túi, sách hỏi đáp pháp luật, các loại tờ gấp pháp luật có nội dung phổ biến, truyền thông về quyền được TGPL và quyền, nghĩa vụ khác của người khuyết tật có khó khăn về tài chính; thực hiện chuyên mục “Giải đáp pháp luật” trên Bản tin Tư pháp và Trang Thông tin điện tử Sở Tư pháp...
Ngoài ra, Sở Tư pháp cũng thường xuyên chỉ đạo và giao cho Trung tâm TGPL Nhà nước tăng cường bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng thực hiện TGPL nhằm nâng cao năng lực thực hiện TGPL cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính. Trong năm 2020, Trung tâm đã cử 32 lượt trợ giúp viên pháp lý, 22 lượt viên chức pháp lý tham gia 18 lớp tập huấn, bồi dưỡng do Bộ Tư pháp, Cục TGPL, Hội Luật Gia Việt Nam, Công an tỉnh, Sở Tư pháp, Sở Nội vụ, Sở Lao động Thương binh & Xã hội, Sở Khoa học Công nghệ và Hội Luật gia tỉnh... tổ chức.
Nhìn chung, việc triển khai các hoạt động TGPL cho người khuyết tật đã giúp các cấp chính quyền, cán bộ, Nhân dân và toàn xã hội nhận thức đúng vai trò, vị trí và ý nghĩa của chính sách TGPL nói chung và TGPL cho người khuyết tật nói riêng; là tiền đề để hoạt động này nhận được nhiều hơn sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của cá cấp ủy Đảng, chính quyền và cơ quan có thẩm quyền, đồng thời huy động được mọi nguồn lực trong xã hội cùng tham gia hoạt động TGPL cho người khuyết tật, qua đó hỗ trợ người khuyết tật phát huy khả năng của mình để đáp ứng nhu cầu bản thân; tạo điều kiện để người khuyết tật vươn lên tham gia bình đẳng vào các hoạt động kinh tế - xã hội, góp phần xây dựng cộng đồng và xã hội, thực hiện thắng lợi những mục tiêu về giảm nghèo bền vững.
Tuy nhiên, một số cấp ủy, chính quyền cơ sở còn chưa quan tâm đúng mức đối với công tác TGPL nói chung và TGPL cho người khuyết tật nói riêng. Sự phối hợp của cơ quan, tổ chức hữu quan đôi lúc còn thiếu kịp thời, đồng bộ, chưa thực sự hiệu quả. Nhiều đối tượng là người khuyết tật cư trú ở địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa, biên giới, bãi ngang ven biển, vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn... nên phần nào bị hạn chế trong việc tiếp cận các dịch vụ TGPL, trong khi đó nguồn lực hỗ trợ triển khai thực hiện chính sách TGPL cho người khuyết tật còn hạn chế.
Thời gian tới, Sở Tư pháp sẽ đề nghị Hội đồng phối hợp liên ngành về TGPL trong hoạt động tố tụng Trung ương tiếp tục quán triệt, chỉ đạo các cơ quan tiến hành tố tụng cấp tỉnh và cấp huyện tăng cường hơn nữa sự phối hợp với Sở Tư pháp, Trung tâm TGPL Nhà nước để triển khai các hoạt động TGPL cho người khuyết tật trên địa bàn; tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng thực hiện TGPL nhằm nâng cao năng lực thực hiện TGPL cho người khuyết tật; bố trí nguồn kinh phí cấp cho hoạt động TGPL cho người khuyết tật để thực hiện có hiệu quả cao nhất. Sở Tư pháp, Trung tâm TGPL Nhà nước cũng tiếp tục tăng cường phối hợp với các cấp, ngành, đoàn thể trong tỉnh để triển khai hoạt động TGPL, trong đó có hoạt động TGPL cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính trên địa bàn tỉnh; đẩy mạnh các hoạt động truyền thông về quy định của pháp luật về TGPL và các chế độ, chính sách đối với người khuyết tật; tiếp tục nâng cao số lượng và chất lượng các hoạt động TGPL, trong đó tập trung thực hiện vụ việc TGPL liên quan đến người khuyết tật; tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng thực hiện TGPL nhằm nâng cao năng lực thực hiện TGPL cho người khuyết tật...
N.Q
Nguồn: Cổng TTĐT Quảng Bình

Các tin khác