Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 9

  • Hôm nay 105

  • Tổng 7.459.324

Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh Quảng Bình triển khai nhiệm vụ năm 2021

17:8, Thứ Ba, 12-1-2021

Xem với cỡ chữ : A- A A+

Ngày 11/01/2021, Hội đồng phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng tỉnh (Hội đồng phối hợp liên ngành) tổ chức hội nghị đánh giá kết quả hoạt động năm 2020 và triển khai nhiệm vụ năm 2021. Tham dự có các thành viên, thư ký Hội đồng, đại diện lãnh đạo một số ngành, đơn vị có liên quan. Đồng chí Trương Quang Sáng, Phó Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch Hội đồng hợp liên ngành tỉnh chủ trì Hội nghị.

 
Đồng chí Trương Quang Sáng, Phó Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch Hội đồng hợp liên ngành tỉnh chủ trì Hội nghị
 
Năm 2020, Hội đồng phối hợp liên ngành tỉnh luôn bám sát các mục tiêu, kế hoạch của Hội đồng liên ngành Trung ương và tình hình thực tiễn của địa phương để có các biện pháp, chỉ đạo, triển khai và kiểm tra thực hiện công tác phối hợp liên ngành về TGPL trong hoạt động tố tụng. Trên cơ sở Kế hoạch số 177/KH-HĐPHLN ngày 22/01/2020 của Hội đồng phối hợp liên ngành các ngành thành viên đã kịp thời lồng ghép nội dung Kế hoạch hoạt động của Hội đồng phối hợp liên ngành năm 2020 vào các chương trình, kế hoạch chuyên môn của cơ quan, đơn vị mình và chỉ đạo, triển khai thực hiện nghiêm túc nội dung Luật TGPL năm 2017 và Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-VKSNDTC-TANDTC cho cán bộ, công chức người lao động trong cơ quan, đơn vị. Các trợ giúp viên pháp lý, luật sư là cộng tác viên khi tham gia tố tụng đều được các cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng tạo điều kiện thuận lợi để thực hiện đầy đủ quyền và nghĩa vụ của mình; chất lượng tham gia xét hỏi và tranh tụng tại phiên tòa ngày càng được nâng lên, đáp ứng yêu cầu về cải cách Tư pháp trong tình hình mới…
Năm 2020, Trung tâm TGPL Nhà nước tỉnh đã thụ lý, cử người tham gia tố tụng thực hiện TGPL 124 vụ việc cho 124 đối tượng. Trong đó, trợ giúp viên pháp lý thực hiện 119 vụ việc (chiếm 96%), Luật sư ký hợp đồng thực hiện TGPL với Trung tâm thực hiện 05 vụ việc (chiếm 4%). Trong 124 vụ việc, có 91 vụ việc thuộc lĩnh vực tố tụng hình sự; 28 vụ việc thuộc lĩnh vực tố tụng dân sự, hôn nhân và gia đình; 05 vụ việc thuộc lĩnh vực tố tụng hành chính. Các đối tượng được TGPL có 44 đối tượng là người bị buộc tội từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi, 14 đối tượng là người nghèo, 25 đối tượng là người bị buộc tội thuộc hộ cận nghèo, 24 đối tượng là người có công với cách mạng, 15 đối tượng là người dân tộc thiểu số cư trú tại vùng có điều kiện kinh tế-xã hội đặc biệt khó khăn, 03 đối tượng là người cao tuổi có khó khăn về tài chính, 10 đối tượng là người khuyết tật có khó khăn về tài chính, 02 đối tượng là thân nhân của liệt sỹ có khó khăn về tài chính.
 
Đại biểu phát biểu tại Hội nghị
 
Tại hội nghị, các thành viên Hội đồng phối hợp liên ngành đã tập trung thảo luận về những khó khăn, vướng mắc và đề xuất những giải pháp thực hiện nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2021, trong đó chú trọng vào một số vấn đề như: tăng cường trách nhiệm, vai trò của các cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng trong việc hướng dẫn, giải thích cho người bị tạm giữ, tạm giam, người bị buộc tội, người bị hại và các đương sự khác về quyền được TGPL; phối hợp với cơ quan quản lý Nhà nước và tổ chức thực hiện TGPL trong việc đánh giá về chất lượng tham gia tố tụng của trợ giúp viên pháp lý, luật sư là cộng tác viên; tăng cường cơ chế phản hồi thông tin liên quan đến hoạt động TGPL, đặc biệt là các nội dung liên quan đến chất lượng vụ việc TGPL, tinh thần trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp của người thực hiện TGPL, cơ quan tiến hành tố tụng, người tiến hành tố tụng…
Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Trương Quang Sáng, Phó Giám đốc Sở Tư pháp, Phó Chủ tịch Hội đồng phối hợp liên ngành đánh giá cao những kết quả đạt được trong năm 2020, đồng chí đề nghị các ngành là thành viên Hội đồng phối hợp liên ngành tăng cường, quan tâm chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, cán bộ, công chức thuộc ngành mình quán triệt và thực hiện tốt hơn các quy định về phối hợp TGPL trong hoạt động tố tụng theo Thông tư liên tịch số 10/2018/TTLT-BTP-BCA-BQP-BTC-VKSNDTC-TANDTC; tăng cường sự phối hợp giữa cơ quan, người tiến hành tố tụng với Sở Tư pháp, Trung tâm, Chi nhánh TGPL; thường xuyên trao đổi, phản ánh, đánh giá chất lượng, hiệu quả tham gia tố tụng của Trợ giúp viên pháp lý, Luật sư ké họp đồng thực hiện TGPL với Trung tâm. Đồng thời, đồng chí nhận mạnh, trong thời gian tới cần tăng cường hơn nữa các hoạt động hướng dẫn, kiểm tra của Hội đồng phối hợp liên ngành, đặc biệt là hoạt động tự kiểm tra trong nội bộ các ngành về việc thực hiện nhiệm vụ, tăng cường vai trò, trách nhiệm của từng cá nhân người tiến hành tố tụng trong việc hướng dẫn, giải thích cho đối tượng; thông tin, thông báo cho Trung tâm TGPL. Viện Kiểm sát tăng cường hoạt động kiểm sát việc thực hiện pháp luật về TGPL trong hoạt động tố tụng ở cơ quan điều tra và tòa án. 
Đoàn Hoà

Các tin khác