Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 5

  • Hôm nay 1424

  • Tổng 5.702.068

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình thông báo công khai việc đấu giá Quyền sử dụng đối với 03 thửa đất tại Tổ dân phố Bình Phúc, phường Đức Ninh Đông, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Quảng Bình (Tổ chức đấu giá lần 09 - Đấu giá theo thủ tục rút gọn)

16:2, Thứ Năm, 14-9-2023

Xem với cỡ chữ : A- A A+

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình; Địa chỉ: Số 52, đường Nguyễn Hữu Cảnh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

2. Người có tài sản đấu giá: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Quảng Bình; Địa chỉ: Số 189, đường Hữu Nghị, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

3. Thông tin về tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đối với 03 thửa đất tại Tổ dân phố Bình Phúc, phường Đức Ninh Đông, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, cụ thể như sau:

a) Thửa đất thứ nhất: Quyền sử dụng đối với thửa đất số 517, tờ bản đồ số 11; Diện tích: 172,0m2; Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng; Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị; Thời hạn sử dụng: Lâu dài; Nguồn gốc sử dụng: Nhận chuyển nhượng đất được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất; Ghi chú: Chỉ giới xây dựng lùi 2,0m so với chỉ giới đường đỏ. Giá khởi điểm: 3.933.468.000 đồng (Bằng chữ: Ba tỷ, chín trăm ba mươi ba triệu, bốn trăm sáu mươi tám nghìn đồng).

b) Thửa đất thứ hai: Quyền sử dụng đối với thửa đất số 507, tờ bản đồ số 11; Diện tích: 172m2; Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng; Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị; Thời hạn sử dụng: Lâu dài; Nguồn gốc sử dụng: Nhận chuyển nhượng đất được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất; Ghi chú: Chỉ giới xây dựng lùi 2,0m so với chỉ giới đường đỏ. Giá khởi điểm: 3.933.468.000 đồng (Bằng chữ: Ba tỷ, chín trăm ba mươi ba triệu, bốn trăm sáu mươi tám nghìn đồng).

c) Thửa đất thứ ba: Quyền sử dụng đối với thửa đất số 508, tờ bản đồ số 11; Diện tích: 172m2; Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng; Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị; Thời hạn sử dụng: Lâu dài; Nguồn gốc sử dụng: Nhận chuyển nhượng đất được Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất; Ghi chú: Chỉ giới xây dựng lùi 2,0m so với chỉ giới đường đỏ. Giá khởi điểm: 3.933.468.000 đồng (Bằng chữ: Ba tỷ, chín trăm ba mươi ba triệu, bốn trăm sáu mươi tám nghìn đồng).

 (Giá khởi điểm của 03 thửa đất trên chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí và các khoản chi phí khác theo quy định hiện hành của Nhà nước. Người mua được tài sản đấu giá phải chịu thuế thu nhập cá nhân, lệ phí trước bạ, phí công chứng và các khoản chi phí khác liên quan đến việc ký kết hợp đồng mua bán tài sản và đăng ký quyền sở hữu, sử dụng tài sản theo quy định của pháp luật).

- Tiền đặt trước: Nộp 196.673.400 đồng/01 hồ sơ đăng ký/thửa đất.

4. Hình thức, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp (Bỏ phiếu trả giá 01 vòng duy nhất trong thời hạn nộp hồ sơ) theo phương thức trả giá lên. Bán riêng lẻ từng thửa đất.

5. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá tài sản: Hộ gia đình, tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện tham gia đấu giá theo quy định của Luật Đấu giá tài sản năm 2016 và quy định khác của pháp luật có liên quan làm thủ tục nộp hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp tại trụ sở Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình.

6. Thời gian, địa điểm thực hiện các thủ tục đấu giá tài sản:

- Thời hạn tham khảo, bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá và bỏ phiếu trả giá: từ ngày 14/9/2023 đến 17h00/ ngày 25/9/2023.

- Thời gian, địa điểm xem tài sản: vào ngày 19/9/2023 và ngày 20/9/2023 tại thửa đất đưa ra đấu giá.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: từ ngày 21/9/2023 đến 17h00/ ngày 25/9/2023 vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình mở tại Ngân hàng thương mại.

- Thời gian tổ chức buổi công bố giá đã trả: Vào lúc 09h00/ ngày 27/9/2023.

- Địa điểm thực hiện các thủ tục đấu giá tài sản trên: Tại trụ sở  Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình.

(Các thủ tục trên được thực hiện trong giờ hành chính các ngày làm việc).

Mọi chi tiết xin liên hệ tại Trung tâm. Điện thoại 0232.3 856585. Website: https://daugia.quangbinh.gov.vn.