Thống kê truy cập

Số lượng và lượt người truy cập

  • Online 3

  • Hôm nay 3503

  • Tổng 7.443.942

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình thông báo công khai việc đấu giá tài sản: Cho thuê tài sản công trong khuôn viên Bệnh viện Y Dược cổ truyền tỉnh Quảng Bình; Địa chỉ: Phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

15:56, Thứ Năm, 14-9-2023

Xem với cỡ chữ : A- A A+

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình. Địa chỉ: Số 52 đường Nguyễn Hữu Cảnh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

2. Tổ chức có tài sản đấu giá: Bệnh viện Y Dược cổ truyền tỉnh Quảng Bình. Địa chỉ: Phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

3. Thông tin tài sản đấu giá:

a) Tài sản đấu giá: Cho thuê tài sản công trong khuôn viên Bệnh viện Y Dược cổ truyền tỉnh Quảng Bình; Địa chỉ: Phường Nam Lý, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình, cụ thể như sau:

TT

Tên tài sản

Số lượng

Thời gian cho thuê

(năm)

Diện tích cho thuê (m2)

Mức giá

cho thuê

(đồng/tháng)

Giá khởi điểm để đấu giá

(đồng/năm)

1

Nhà căng tin

01

05

110

1.000.000

12.000.000

2

Nhà giữ xe

01

05

120

1.500.000

18.000.000

Tổng cộng:

30.000.000

s Hình thức: Đấu giá trọn gói 02 tài sản cho thuê trên.

s Mục đích sử dụng tài sản cho thuê:

- Nhà căng tin: Kinh doanh dịch vụ ăn uống (trừ bia, rượu) phục vụ cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân.

- Nhà giữ xe: Kinh doanh dịch vụ trông giữ xe đạp, xe máy, xe ô tô phục vụ cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân.

b) Nghĩa vụ của người trúng đấu giá:

s Đối với tài sản cho thuê là nhà căng tin:

- Kinh doanh dịch vụ ăn uống (trừ bia, rượu) phục vụ cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân; cán bộ nhân viên bệnh viện.

- Nộp các khoản thuế cho Nhà nước theo quy định và chi trả các chi phí hợp lý liên quan đến việc thuê tài sản và đưa tài sản vào hoạt động như tiền điện, nước, vệ sinh môi trường,....

- Có Giấy chứng nhận đảm bảo an toàn thực phẩm; thực hiện tốt khám sức khỏe định kỳ cho nhân viên phục vụ; có phương tiện phòng cháy chữa cháy.

- Bảo vệ cơ sở vật chất nhà căng tin hiện có, khi cần sữa chữa, cải tạo, làm thêm theo yêu cầu sử dụng riêng phải được sự đồng ý của bệnh viện bằng văn bản. Chịu trách nhiệm đền bù hoặc làm lại về sự hư hỏng, mất mát vật tư, thiết bị của nhà căng tin.

- Tinh thần, thái độ phục vụ của nhân viên: trang phục, tác phong, xưng hô đúng mực, lịch sự tôn trọng cán bộ bệnh viện, bệnh nhân, người nhà bệnh nhân. Chấp hành các nội quy, quy định của bệnh viện.

s Đối với tài sản cho thuê là nhà giữ xe:

- Kinh doanh dịch vụ trông giữ xe đạp, xe máy, xe ô tô phục vụ cho bệnh nhân và người nhà bệnh nhân.

- Giá thu gửi xe áp dụng theo đúng quy định hiện hành trên địa bàn tỉnh Quảng Bình.

- Chịu trách nhiệm về an ninh trật tự, đảm bảo giữ gìn vệ sinh môi trường khu nhà xe hàng ngày.

- Nộp các khoản thuế cho Nhà nước theo quy định và chi trả các chi phí hợp lý liên quan đến việc thuê tài sản và đưa tài sản vào hoạt động như tiền điện, nước, vệ sinh môi trường,....

- Bảo vệ cơ sở vật chất nhà xe hiện có, khi cần sữa chữa, cải tạo, làm thêm theo yêu cầu sử dụng riêng phải được sự đồng ý của bệnh viện bằng văn bản.

- Chịu trách nhiệm đền bù hoặc làm lại về sự hư hỏng, mất mát vật tư, thiết bị của nhà giữ xe. Chịu trách nhiệm đền bù tài sản của khách hàng gửi do sơ suất để mất hoặc làm hư hỏng.

- Có phương tiện phòng cháy chữa cháy.

- Tinh thần, thái độ phục vụ của nhân viên: trang phục, tác phong, xưng hô đúng mực, lịch sự tôn trọng cán bộ bệnh viện, bệnh nhân, người nhà bệnh nhân. Chấp hành các nội quy, quy định của bệnh viện.

4. Tiền đặt trước: 6.000.000 đồng/hồ sơ đăng ký (Bằng chữ: Sáu triệu đồng).

5. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá:

a) Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp (Bỏ phiếu trả giá 01 vòng duy nhất).

b) Phương thức đấu giá: Phương thức trả giá lên.

6. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá tài sản:

a) Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức có đủ điều kiện tham gia đấu giá để mua tài sản đấu giá theo quy định của Luật đấu giá tài sản năm 2016 và quy định khác của pháp luật có liên quan khi có đủ các điều kiện sau:

- Có đơn đăng ký tham gia đấu giá tài sản, cam kết trả ít nhất bằng giá khởi điểm đã được thông báo, hoàn thiện đầy đủ các thủ tục về hồ sơ và nộp tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá trong thời hạn thông báo.

- Cam kết đã xem tài sản đấu giá, chấp nhận hiện trạng của tài sản.

- Cam kết sử dụng tài sản cho thuê đúng mục đích theo quy định.

- Cam kết thực hiện đầy đủ trách nhiệm, nghĩa vụ trong quá trình tham gia đấu giá và sau khi trúng đấu giá.

- Một tổ chức có nhiều đơn vị trực thuộc thì chỉ được một đơn vị tham gia đấu giá; có hai (02) doanh nghiệp trở lên thuộc cùng một Tổng công ty chỉ được một doanh nghiệp tham gia đấu giá; Tổng công ty với công ty thành viên, công ty mẹ và công ty con, doanh nghiệp liên doanh với một bên góp vốn trong liên doanh thì chỉ được một doanh nghiệp tham gia đấu giá.

- Phải có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật.

b) Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ đến tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình.

7. Thời gian, địa điểm thực hiện các thủ tục đấu giá:

a) Thời gian tham khảo, bán hồ sơ, tiếp nhận hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 13/9/2023 đến 17h00/ ngày 29/9/2023.

b) Thời gian nộp tiền đặt trước, bỏ phiếu trả giá: Từ ngày 27/9/2023 đến 17h00/ ngày 29/9/2023. Khách hàng nộp tiền đặt trước (Việt Nam đồng) vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình mở tại Ngân hàng thương mại.

c) Thời gian tổ chức buổi công bố giá đã trả: Vào lúc 14h00’ ngày 02/10/2023.

d) Địa điểm tham khảo, bán hồ sơ tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá, bỏ phiếu trả giá và tổ chức buổi công bố giá đã trả: Tại Trụ sở Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình. Địa chỉ: Số 52 đường Nguyễn Hữu Cảnh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

Các thủ tục trên được thực hiện trong giờ hành chính các ngày làm việc.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình, điện thoại: 0232.3856585 (gặp đ/c Nhài) và Bệnh viện Y dược cổ truyền tỉnh Quảng Bình./.