VB CHỈ ĐẠO ĐIỀU HÀNH
LƯỢT TRUY CẬP
    Bản in     Gởi bài viết  
Danh sách tổ chức Đấu giá tài sản và Đấu giá viên đang hành nghề tại tổ chức đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Quảng Bình 
I. DANH SÁCH TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG BÌNH
1. Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, địa chỉ: 52 Nguyễn Hữu Cảnh, P. Hải Đình, TP. Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
2. Công ty Đấu giá hợp danh Trường Hà, địa chỉ: 355 Lý Thường Kiệt, P. Đồng Phú, TP. Đồng Hới tỉnh Quảng Bình
3. Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Ngọc Thỏa, địa chỉ: Thôn Vân Đông, xã Quảng Hải, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình
 
II. DANH SÁCH ĐẤU GIÁ VIÊN ĐANG HÀNH NGHỀ TẠI CÁC TỔ CHỨC ĐẤU GIÁ TÀI SẢN TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG BÌNH
TT
HỌ VÀ TÊN
NƠI LÀM VIỆC
SỐ THẺ, NGÀY THÁNG CẤP
1
Ông Phạm Lê Sơn
Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản
Thẻ đấu giá viên số 01/ĐGV do Sở Tư pháp cấp ngày 12/10/2017
2
Ông Lê Viết Sự
Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản
Thẻ đấu giá viên số 02/ĐGV do Sở Tư pháp cấp ngày 12/10/2017
3
Bà Nguyễn Thị Thanh Minh
Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản
Thẻ đấu giá viên số 03/ĐGV do Sở Tư pháp cấp ngày 12/10/2017
4
Bà Nguyễn Thị Thanh Nhài
Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản
Thẻ đấu giá viên số 04/ĐGV do Sở Tư pháp cấp ngày 12/10/2017
5
Bà Phan Thị Việt Huyền
Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản
Thẻ đấu giá viên số 05/ĐGV do Sở Tư pháp cấp ngày 12/10/2017
6
Ông Trà Minh Toàn
Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản
Thẻ đấu giá viên số 06/ĐGV do Sở Tư pháp cấp ngày 12/10/2017
7
Bà Nguyễn Thị Phương
Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản
Thẻ đấu giá viên số 07/ĐGV do Sở Tư pháp cấp ngày 12/10/2017
8
Bà Lê Thị Hồng Nhung
Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản
Thẻ đấu giá viên số 08/ĐGV do Sở Tư pháp cấp ngày 12/10/2017
9
Bà Hà Thị Lũy
Công ty Đấu giá hợp danh Trường Hà
Thẻ đấu giá viên số 09/ĐGV do Sở Tư pháp cấp ngày 07/03/2018
10
Trần Nữ Trang
Công ty Đấu giá hợp danh Trường Hà
Thẻ đấu giá viên số 10/ĐGV do Sở Tư pháp cấp ngày 07/03/2018
11
Cao Ngọc Thỏa
Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Ngọc Thỏa
Thẻ đấu giá viên số 11/ĐGV do Sở Tư pháp cấp ngày 16/5/2018
Phòng BTTP
[Trở về]
Thông tin cần lưu ý
LỊCH LÀM VIỆC