LƯỢT TRUY CẬP
    Bản in     Gởi bài viết  
Công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Quảng Bình năm 2014 
Luật Xử lý vi phạm hành chính được Quốc hội khóa XIII thông qua ngày 20/6/2012, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2013, là công cụ quan trọng trong hoạt động quản lý nhà nước nhằm duy trì trật tự, kỷ cương hành chính trong đời sống kinh tế - xã hội của địa phương và đất nước.  
Để kịp thời phổ biến, quán triệt sâu rộng đến cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nhân dân trên địa bàn tỉnh, UBND tỉnh Quảng Bình đã ban hành Kế hoạch số 187/KH-UBND ngày 22/02/2013 về triển khai thực hiện Luật XLVPHC (gọi tắt là Luật) trên địa bàn tỉnh và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện Luật. Trên cơ sở đó, các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh thường xuyên quan tâm công tác phổ biến giáo dục pháp luật, với yêu cầu không ngừng nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật cho cán bộ, công chức, viên chức, học sinh, sinh viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn tỉnh về pháp luật XLVPHC. Trong năm 2014, toàn tỉnh đã tổ chức 4.306 hội nghị, cuộc họp, buổi nói chuyện phổ biến hoặc lồng ghép phổ biến, quán triệt Luật, các Nghị định và các văn bản hướng dẫn thi hành liên quan đến Luật; thực hiện 313 lượt tuyên truyền trên chuyên trang, chuyên mục trên báo, tạp chí, Đài Phát thanh - Truyền hình; mua và cấp phát 42.589 cuốn sách pháp luật, in ấn và phát hành 47.641 tài liệu khác; in ấn, phát hành 53.640 tờ gấp; phát hành 1.219 đĩa hình, băng đĩa tiếng. Hệ thống loa truyền thanh ở cơ sở được củng cố, đến nay có trên 90% thôn, bản, tiểu khu có loa truyền thanh ở cơ sở và đã tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật trên đài truyền thanh cấp huyện, cấp xã với 3.467 chương trình. Tổ chức 68 cuộc thi tìm hiểu pháp luật; thành lập 614 CLB pháp luật với 19.287 thành viên. Hiện nay, có trên 3.290 tủ sách pháp luật; 2.967 tủ sách pháp luật ở các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp.  Phát hành, in ấn 40.875 tờ gấp, cuốn sách, đĩa hình, băng đĩa tiếng và tài liệu khác.
Để nâng cao nghiệp vụ công tác XLVPHC, Hội đồng PHPBGLPL, Sở Tư pháp và UBND các huyện, thành phố, thị xã đã tổ chức 14 hội nghị, lớp tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho người trực tiếp làm công tác xử lý vi phạm hành chính của các sở, ban, ngành cấp tỉnh, UBND cấp huyện, công chức Tư pháp – Hộ tịch cấp xã với 2.135 lượt người tham gia. Các sở, ban, ngành cấp tỉnh đều tổ chức hội nghị phổ biến Luật và các Nghị định liên quan đến ngành mình cho cán bộ, chiến sỹ, công chức, viên chức của cơ quan, đơn vị. UBND tỉnh đã thành lập Đoàn liên ngành kiểm tra 03 cơ quan có thẩm quyền XLVPHC (Cục Hải quan, Cục Thuế và Chi cục Kiểm lâm tỉnh). Ban Pháp chế HĐND tỉnh cũng đã giám sát chuyên đề đối với công tác XLVPHC trong lĩnh vực an ninh trật tự tại 20 cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn tỉnh. Ngành Thanh tra đã thực hiện 177 cuộc thanh tra và 902 cuộc kiểm tra thuộc các lĩnh vực, đã kiến nghị thu hồi hơn 16 tỷ đồng, giảm từ ngân sách 1,4 tỷ đồng, đã thu hồi được 11,9 tỷ đồng, trong đó có 6,3 tỷ đồng xử lý VPHC. Các cơ quan có thẩm quyền đã lập biên bản 39.495 vụ vi phạm hành chính với 39.949 đối tượng, đã xử lý 39.482 vụ, đang xử lý 132 vụ; đã thu được số tiền 69.267.924.000 đồng; tịch thu tang vật, phương tiện vi phạm thu được 2.747.172.000 đồng; chuyển xử lý bằng hình thức truy cứu trách nhiệm hình sự 12 trường hợp; áp dụng biện pháp thay thế đối với người chưa thành niên 17 trường hợp; cưỡng chế thi hành 12 trường hợp; áp dụng biện pháp khắc phục hậu quả 527 trường hợp; tước quyền sử dụng có thời hạn 3.636 giấy phép, chứng chỉ hành nghề; giảm tiền phạt cho 7 trường hợp và miễn thi hành cho 03 trường hợp; khiếu nại 02 trường hợp.
Trong quá trình thực hiện, các cấp, các ngành đã thực hiện nhiều biện pháp nghiệp vụ, điều tra, kiểm soát để phát hiện các hành vi VPHC. Các vụ việc vi phạm đã được cơ quan có thẩm quyền điều tra, xác minh kịp thời, xử lý đúng hành vi, đúng người, đúng tội, đảm bảo tính nghiêm minh của pháp luật, chưa phát hiện có sai phạm, tiêu cực trong triển khai thực hiện. Kết quả xử lý vi phạm hành chính đã tác động tích cực đến đời sống xã hội, góp phần nâng cao ý thức pháp luật trong nhân dân, có tác dụng răn đe, ngăn chặn các hành vi vi phạm, góp phần ổn định tình hình ANTT trên địa bàn tỉnh. Tuy nhiên, quá trình thực hiện, các cơ quan có thẩm quyền xử phạt còn gặp một số khó khăn, vướng mắc trong công tác XLVPHC như:
- Về áp dụng các biện pháp ngăn chặn và đảm bảo XLVPHC, thực tế tiến hành các biện pháp đảm bảo ANTT, phòng ngừa vi phạm hành chính, việc áp dụng biện pháp ngăn chặn bằng hình thức tạm giữ người vi phạm hành chính với thời hạn theo quy định là quá ngắn nên nhiều trường hợp lực lượng thi hành công vụ không đủ thời gian xác minh các thông tin cần thiết để áp dụng các biện pháp khác hoặc để có hướng giải quyết, như tra cứu tiền án, tiền sự để quyết định xử lý vi phạm hành chính hay chuyển hồ sơ đến Cơ quan điều tra đề nghị truy cứu trách nhiệm hình sự, nhất là đối với địa bàn các huyện miền núi, vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới.
- Về ý thức chấp hành quyết định xử phạt, một số đối tượng vi phạm chấp hành chưa nghiêm, nhất là đối với những trường hợp bị áp dụng hình thức phạt tiền, một số trường hợp nộp phạt chậm hoặc không chịu nộp phạt vì kinh tế khó khăn, không có tiền nộp phạt nhưng mức phạt lại không thuộc trường hợp được hoãn hoặc miễn, giảm tiền phạt. Việc cưỡng chế càng khó khăn vì đối tượng không có tài khoản cá nhân, một số không có nơi ở ổn định, là dân nghèo không có nghề nghiệp và thu nhập, tài sản của các đối tượng vi phạm cũng không có giá trị để kê biên. Việc thực hiện cưỡng chế bằng cách khấu trừ tiền từ tài khoản của đối tượng vi phạm tại các tổ chức tín dụng trên thực tế còn khó thực hiện vì thiếu hướng dẫn cụ thể về quy trình thực hiện, trách nhiệm của các cơ quan liên quan. Hơn nữa, khi biết bị cưỡng chế, lập tức đối tượng rút hết tiền trong tài khoản bị cưỡng chế và lập lại tài khoản khác ở tổ chức tín dụng khác nhằm trốn tránh việc cưỡng chế.
- Về việc chuyển giao tài sản tịch thu qua XLVPHC để bán đấu giá do không phân định thẩm quyền ra quyết định xử lý tang vật, phương tiện VPHC làm cơ sở để chuyển giao nên việc giao toàn bộ tang vật, phương tiện VPHC bị tịch thu cho tổ chức bán đấu giá là không phù hợp, nhất là đối với những tài sản có giá trị nhỏ, địa bàn xa trung tâm. Luật cũng chưa quy định cụ thể lý do không thuê được tổ chức ban đấu giá chuyên nghiệp để thành lập Hội đồng bán đấu giá nên dễ dẫn đến tùy tiện trong thực hiện; chưa có tiêu chí cụ thể để xác định hàng hóa cồng kềnh hoặc có số lượng lớn nên còn lúng túng trong thực hiện.
- Về áp dụng các biện pháp xử lý hành chính, từ khi các quy định liên quan đến việc áp dụng các biện pháp xử lý hành chính do TAND xem xét, quyết định, các cơ quan có thẩm quyền trên địa bàn tỉnh chưa đưa được trường hợp nào vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc cơ sở cai nghiện bắt buộc. Thực tế còn gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, thủ tục qua khá nhiều bước nên chưa phát huy được hiệu quả. Hơn nữa, thẩm quyền xác định người nghiện ma túy thuộc trách nhiệm của ngành y tế, nhưng còn nhiều cơ sở y tế trên địa bàn chưa thực hiện việc xác định người nghiện ma túy theo Nghị định 221/2013/NĐ-CP nên khó khăn, vướng mắc trong việc áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở để cai nghiện bắt buộc. Ngoài ra, thời gian từ khi cơ quan lập hồ sơ chuyển đến các cơ quan chức năng như phòng Tư pháp, phòng Lao động, Thương binh & Xã hội và TAND cấp huyện để xem xét ra quyết định áp dụng biện pháp đưa vào cơ sở cai nghiện khá dài. Do vậy, khi chưa có quyết định của Tòa án, đối tượng không muốn đi cai nghiện, bỏ trốn khỏi địa phương nên không thể thực hiện được quyết định.
- Trong lĩnh vực biên phòng, một số Nghị định quy định thẩm quyền xử phạt của Đồn trưởng đối với hành vi thường xảy ra ở khu vực biên giới còn thấp, chưa đảm bảo tính răn đe, như hành vi vận chuyển trái phép pháo, hành vi đánh bắt thủy hải sản sai tuyến quy định trong giấy phép khai thác thủy sản. Quy định việc nộp tiền phạt theo Khoản 2, Điều 78 Luật XLVPHC không phù hợp với điều kiện của các Đồn Biên phòng, nhất là các Đồn Biên phòng tuyến biên giới, xa Kho bạc Nhà nước. Về tạm giữ người, theo quy định của Luật thì việc tạm giữ người theo thủ tục hành chính đối với trường hợp cần ngăn chặn, đình chỉ ngay những hành vi gây rối trật tự công cộng, gây thương tích cho người khác. Tuy nhiên trên thực tế ở khu vực biên giới xảy ra nhiều trường hợp vi phạm  hành chính như có lai lịch nhân thân không rõ ràng cần thời gian xác minh, có tái phạm hoặc vi phạm các lĩnh vực cần giám định tang vật để có căn cứ ra quyết định xử phạt nên việc quản lý người vi phạm để đảm bảo cho việc xử phạt gặp nhiều khó khăn.
Để thực hiện tốt hơn công tác XLVPHC trong thời gian tới, thiết nghĩ, các cơ quan có thẩm quyền cần sớm hoàn thiện thể chế về XLVPHC, điều chỉnh những nội dung còn bất cập, vướng mắc qua thực tế triển khai thi hành Luật để công tác XLVPHC được thi hành có hiệu quả hơn, góp phần nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước về an ninh, chính trị, trật tự an toàn xã hội của địa phương, đất nước. Đồng thời, thường xuyên quan tâm củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy quản lý nhà nước về công tác XLVPHC tại các cơ quan, đơn vị, địa phương và các điều kiện đảm bảo cho việc thực hiện nhiệm vụ này, nhất là về biên chế, bố trí nguồn kinh phí và trang bị các thiết bị, phương tiện kỹ thuật đảm bảo phục vụ tốt cho công tác xử lý vi phạm hành chính.
                                                                                                                                                                                                    Hồng Luyến
[Trở về]